avocat

George M.R. Zlati

Specializat în infracțiuni informatice

 • Studii

  2016-prezent
  Doctorand în Drept la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, teză pe tema 'Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic'.

  2012
  Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasbourg, Franţa (Diplôme de I-er cycle, Drept comparat)

  2011-2012
  Masterul de Ştiinţe Penale şi Criminalistică în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai. Lucrarea de disertație a avut drept titlu 'Legitima apărare în domeniul criminalității informatice'.

  2007-2011
  Licențiat în drept la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai.

 • Activitate profesională

  Iunie 2012-prezent
  Avocat colaborator în cadrul SCPA Sergiu Bogdan și Asociații.

  Octombrie 2013-prezent
  Cadru didactic asociat la materia Drept penal partea specială la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai.

 • Cărți publicate

  1. Codul de procedură penală comentat, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017 (coautor, coordonator Mihail Udroiu);
  2. Carl, S. & Kilchling, M. (ed.) Economic and Industrial Espionage in Germany and Europe, Vol 1: History, developments and present legislative frameworks in a comparative perspective, Berlin, 2017 (în calitate de expert naţional pentru România);
  3. Noul Cod penal. Partea specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, 2014, București (în colaborare cu Sergiu Bogdan și Șerban Alina Doris).

 • Articole publicate (extras)

  1. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei prevăzute de norma penală, Caiete de drept penal, nr. 2/2010;
  2. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, Caiete de drept penal, nr. 2/2011;
  3. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv, Caiete de drept penal, nr. 3/2011;
  4. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012;
  5. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012;
  6. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013;
  7. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014;
  8. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014;
  9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015;
  10. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015;
  11. Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016.
  12. Servicii over-the-top (OTT) vs. Servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală, în Penalmente Relevant, nr. 2/2017

 • Conferințe

  1. ERA - Basic Training Course on the Legal and Technical Aspects of Cybercrime for Judges and Prosecutors 13-14 februarie 2014, Trier Germania (participant).
  2. UBB Facultatea de Drept – The International Criminal Law Conference. Crimes, Criminals and the New Criminal Code: Assesing the Effectiveness of the Legal Response, 27-29 martie 2014, Cluj-Napoca (speaker).
  3. ERA - Fundamentals of Electronic Evidence in Criminal Proceedings 12-13 martie 2015, Lisabona (participant).
  4. ERA – Investigating, Prosecuting and Adjudicating Criminal Cases in the Online World. Challenges and Opportunities posed by the Internet 25-26 septembrie 2017, Trier Germania (participant).
  5. ERA - Encrypted Data and the Privilege Against Self-Incrimination 28-29 mai 2018, Roma (participant)

 • Date de contact

  Telefon: 0748149840 (disponibil şi pe Signal)
  Email: george.zlati@protonmail.com sau zlatigeo@gmail.com (folosind PGP)
  Sediu: Dorobanților nr. 49, ap. 6, Cluj-Napoca

 • Domenii de interes

  Drept penal, infracţiuni informatice, digital forensics, percheziţii informatice, consultanţă juridică corporații și persoane fizice, asistare / reprezentare în materie penală.